Enerji

SİGMA SULUOVA BİYOGAZ TESİSİ

AMASYA

 GİRİŞ

Amasya  İli Suluova İlçesi ve dolayında uzun yıllardır çevre problemlerine neden olan büyükbaş hayvan organik atıklarının hammadde olarak kullanımını esas alarak biyogaz tesisi kurulma çalışmalarına  Sigma  tarafından 2008 yılında başlanmıştır.

Sigma, 2010 yılı sonunda  Kozlu Gıda İmalat Sanayi Ticaret ve Taşımacılık A.Ş.’nin 1 milyon popülasyonlu faal olan yumurta  çiftliğinin atıkları ile o dönemde alt yapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmış 10,000 büyükbaş hayvan besiciliği için projelendirilen Tarıma Dayalı  İhtisas Besi Organize  Sanayi Bölgesi atıklarının anaerobik özümleme yoluyla  biyogaz üretimine esas olacak biokütle tesisi için EPDK (T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’na   2 MW gücünde elektrik üretimi için lisans başvurusunda bulunmuştur.

biyogaz

Sigma Suluova Biyogaz Tesisi için Suluova Besi  Organize Sanayi Bölgesi kapsamında 25,000 m² arsa tahsisi yapılmıştır. Biyogaz üretimine dayalı olarak üretilecek elektrik enerjisinin ulusal enerji dağıtım sistemine bağlantı izinleri alınmış ve gerekli düzenlemeler enterkonnekte sistem üzerinde ilgili ünitelerde uygulamaya konulmuştur.

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK) yenilenebilir enerji kapsamında  49  yıl süre ile geçerli olmak üzere 26 Ekim 2011 tarihinde elektrik lisansını Sigma Elektrik Üretim Mühendislik ve Pazarlama Ltd Şti.’ne vermiştir.

SİGMA SULUOVA BİYOGAZ TESİSİ KONUMU

Sigma Suluova Biyogaz Tesisi , Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi sınırları içindedir. Tesis Suluova İlçe merkezinin 5 km güney batısında yer almaktadır.

Sigma Suluova Biyogaz Tesisi  Karadeniz’de önemli bir liman şehri olan Samsun’a 100 km uzaklıkta yüksek standartlı karayolu ile bağlıdır. Tesisin Ankara’ya uzaklığı 300 km. , İstanbul’a uzaklığı 600 km olup Suluova-Gerede bölümü yüksek standartlı  şehirlerarası yol olup Gerede’de  Ankara- İstanbul Express yoluna  bağlanmaktadır. Demiryolu bağlantısı işletmeye 6 km uzaklıkta olup tesis Merzifon Havalimanı’nın doğu sınırında yer almaktadır.

Projenin geçmişi bugün gelinen noktayı kavramak açısından önemlidir.1950’li yılların başında tesis sahasının bulunduğu bölge boş arazilerden oluşmaktaydı. Bu bataklık arazi birbirinden 50 km uzaklıkta Merzifon İlçesi ve Amasya İli arasında yer alıyordu. 1950’li senelerde bu bölgede Amasya Şeker Fabrikası kuruldu. Bu fabrikanın yan ürünleri, sığır besleyen ailelerin bölgeye  göç etmesine ve fabrikaya hammadde sağlayacak pancar ekimi tarımının gelişmesinin yolunu açtı. Bataklık araziler devlet tarafından uygun drenaj oluşturularak fevkalade verimli tarım yapılabilir alanlara dönüştürüldü.

Bunun sonucunda 1980li yıllarda Suluova İlçe merkezinde bulunan ahır sayısı büyüklü küçüklü 1200’ü aştı. Bazıları sadece 50 tane sığır, bazıları ise 500 den fazla hayvan sayısına ulaştı. Geçtiğimiz yirmi sene boyunca bölgedeki sığır popülasyonu hiç bir zaman 35,000 den daha az olmamış, ve hatta 40,000 lere  ulaştığı  zamanlar olmuştur. Bu yüzden, organik madde olarak sığır dışkısı bulmak isteyen herhangi bir firma, yada kurum, bu bölgenin potansiyelini kısa sureli bir araştırmadan sonra hemen farkına varacaktır.

Türkiye’nin üç büyük üniversitesinin de dahil olduğu değişik kurum ve kuruluşlarca ölçüm ve teorik çalışmalar yapılmış ; değişik önerilerde bulunul- muştur. Yerel yönetimler problemin çözümü için Ankara’da  Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunmuşlardır.

Sigma Mühendislik’in bölgeyle olan tanışması Eylül 1988 yılına dayanır. Kamu İktisadi Kurumu olan  ve madencilik alanında faaliyet gösteren Çinkur AŞ ile oluşturulan bir ortaklıkla tarihi Gümüşhacıköy Maden Sahası’nda gümüşlü kurşun arama çalışmalarına başlanılmış ve bu faaliyetler 5 yıl aralıksız sürmüştür. Gümüşhacıköy  Maden Sahası Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde faaliyetlerini sürdürmüş ve 1. Dünya Savaşı sonlarında üst zonlarda işletilecek maden rezervi kalmadığı için kapatılmıştır. Sigma Mühendislik’in maden arama faaliyetleri yaptığı bölge; biyogaz projesinin geliştirildiği Amasya İli sınırları içindedir.

Büyük ümitlerle yürütülen yeraltı ve yerüstü maden arama  çalışmalarına karşılık antik maden sahasının alt kotlarında oluşması muhtemel cevherleşme  zonları bulunamamıştır.Sigma Mühendislik’in Suluova Biyogaz Projesini yapmak  için görevlendirilmesinin en büyük sebebi bölgede 20 yılı aşkın süredir yaptığı prestijli çalışmalardan dolayıdır. Amasya Valiliği ve Suluova İlçesi mülki ve idari makamlarınca desteklenmesine karşılık Sigma Suluova Biyogaz Tesisi %100 özel bir yatırım projesi olup , devlete karşı olan yükümlülüğü projenin başarıyla gerçekleştirilmesidir.

Sigma Mühendislik, bölgenin çevre kirliliği problemini çözmek için devlete başvuruda bulunan ne tek, ne de ilk firma idi. Birçok kurum ve firma devletin projeye finansal yönden katılımı şartını  ileri sürmüştür. Sigma Mühendislik , ilk günden başlayarak biyogaz projesi ile bölgenin çevre problemini çözmeye yardımcı olacağını bildirmiş ve bu tesisi kurarken projenin dizayn ,yapımı ve geri dönüşü ile ilgili olarak finansal destek talebinde bulunmamıştır.

Sigma Mühendislik , Suluova Biyogaz Tesisini gerçekleştirme kararı verdiğinde benzer projelerin Türkiye’nin dört bir köşesinde gündemde olacağına  inanmaktaydı. Sigma Mühendislik  Avrupa , Amerika , Hindistan,  İsrail , Yeni Zelanda , Avustralya ve en önemlisi Çin’de bu konuda  gelişmeler olduğu dönemde çok çalışarak Türkiye için yenilikçi bir proje geliştirmiştir.

Sigma Mühendislik’in 2008 yılında biyogaz projeleri ile ilgilenmeye başladığı dönemde Almanya’da endüstriyel boyutta tarımsal organik atıklarına dayalı 4000 tesis çalışırken, bu sayı 2011 yılı sonunda Sigma Mühendislik  olarak EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’dan lisans alındığı dönemde 6000’e yaklaşmış olması ayrı bir ölçü olarak kabul edilmelidir. Biyogaz üretim kapasitesi bakımından dünya sıralamasında tartışmasız lider olan Çin 2030 yılında 56 milyon metreküp fermantasyon tankı kurulmasını ve yılda 20 milyar metreküp gaz üretimini gerçekçi bir hedef olarak belirlemiştir. Bu miktar gaz yaklaşık 4,000 MW gücünde gaz santrallarını besleyecek boyuttadır.

Sigma Mühendislik  tesis  kuruluşu ile ilgili arsa tahsis başvurusunu yapmış ve adına arsa tahsisi yapılmıştır. 49 yıllığına tavuk üretim çiftliği organik atıklarını temin anlaşmasını yapmıştır. 10,000 büyük baş hayvan yetiştirme kapasiteli  Besi Organize Sanayi Bölgesi atıkları gerçekte projenin ilk başlangıç adımı ve parçasıdır. Elektrik bağlantısı için dağıtım firması onayı alınmıştır. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)26 Mayıs 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında 49 yıl süre ile Sigma Mühendislik’e yenilenebilir enerji kapsamında elektrik üretim santralı kurma izni verilmesini karara bağlamıştır.

EPDK  (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ) yönetim  kurulu kararına  müteakip çevresel etki değerlendirme projesi hazırlanarak projenin çevre ile uyumlu olduğu tanımı yapılmıştır. Sigma Suluova  Biyogaz Tesisi , tavuk dışkıları , inek dışkıları ve diğer organik tüm atıkları kullanarak enerji ve organik  gübre üretirken, hava , toprak , yeraltı ve yerüstü sularını kirletmeyeceği tanımı için uygun proje hazırlamıştır.

TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR  ENERJİ  MEVZUATI

Uzun bekleyişten sonra; biokütlenin de içinde bulunduğu yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin  desteklenmesi ile ilgili yasa 2010 yılı sonunda parlamentoda kabul edilip  Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştır. Yasanın 29 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar, araştırmacılar, yatırım için faaliyetlere başlamışlar ve hammadde bulunulurluğu potansiyeli yüksek  Suluova İlçesi’ne  öncelik vermişlerdir.

Bir diğer özellik de Suluova İlçesi biyogaz tesisinin kurulacağı alanın hemen yanında çok başarılı bir milyon tavuk kapasiteli yumurta üretim kompleksinin var olması sayılabilir.

Tavuk çiftlikleri organik atıklarının sığır dışkısı ile birlikte fermente edilmesinin avantajı ;  tavuk dışkısının ( katı madde % 30 ) sığır gübresi ( katı madde % 11) ile inceltilmesi sonucunda  kuru fermantasyon yerine gaz verimi yüksek yaş fermantasyonun mümkün olmasıdır.

Tavuk dışkısı , sıvı sığır gübresine kıyasla daha yüksek bir gaz verimine sahip olup , biyogaz tesisinin ekonomik ilk yatırım ve işletme düzeyine sahip olmasını sağlamaktadır.

Yenilenebilir enerji yasasının kabulü ile sağlanan devlet desteklerinin avantajını dikkate alan  yatırımcılar büyük umutlarla Suluova İlçesi organik atıklarını kullanarak biyogaz tesisi kurma girişimlerine başladıklarında çok büyük bir sürpriz ile karşılaşmışlardır. Sigma Mühendislik iki yıl süren yoğun biyogaz projesi çalışmalarını tamamlamış ve projesinin kabulü için yenilenebilir enerji yasası yürürlüğe girmeden önce  EPDK (Enerji Piyasası düzenleme Kurumu)’ya başvurmuştur.

PROJENİN AMACI

Sigma Suluova Biyogaz Tesisi projesi  ile  makro ölçekte, Suluova Merkez İlçesi ve çevre yerleşim birimlerinde ortaya çıkan organik atıklarla Yeşilırmak Havzası  kirliliğinin  önlenmesi  hedeflenmiştir.

Proje iki etapta gerçekleştirilecektir.

İlk etapta Sigma Suluova Biyogaz Tesisisin gerçekleşmesi ile Kozlu Gıda İmalat Sanayi Ticaret  ve Taşımacılık AŞ yumurta üretim tesisinin mevcut atıklarının problemi çözülecektir. Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi atıkları için çözüm hazır olacaktır. Sigma Suluova Biyogaz Tesisi mevcut problemlerin çözümü için geliştirilmekte, güvenli çözümler  önermektedir. Modüler olarak dizayn edilen sistem her zaman kapasite artırımına uygun olacaktır.

Birinci etap 2 MW gücünde elektrik üretimini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Kozlu Gıda’nın 80 ton/gün mevcut yumurta tavuğu atıkları ve ileride tam kapasite ulaştığında Besi Organize Sanayi Bölgesi 10,000 büyükbaş hayvanın 200 ton / gün organik atıkları uygun teknik ile işlemden geçirilerek üretilen biyogazın elektrik enerjisine dönüştürülüp ulusal enerji dağıtım sistemine verilmesidir. Hayvan dışkılarının uygun teknikle biyogaz üretimi sonunda oluşan atıkları  iyi tarım için organik gübre olarak kullanıma uygun kimyasallardır.

İkinci etapta Suluova İlçesinin organik atıkların  ekonomik olarak toplanması ve tesis bölgesine sağlanması halinde kapasite artırımı  mümkün olacaktır. İlk etapta 2 MW olarak dizayn ve inşa edilmekte olan Sigma Suluova Biyogaz Tesisi 2nci etap için ilave 2 MW ve hatta üstünde elektrik üretim gücü sağlayabilecektir.

Amasya İli Suluova İlçesi için bu aşamada mevcut ve ileriye dönük problemlerin çözümü amacıyla geliştirilen proje Türkiye çapında benzer çevre problemlerinin çözümün de örnek teşkil edeceğinden Çevre Bakanlığı tarafından dikkatle izlenmektedir.

Biyogaz tesisinde üretilecek elektrik Türkiye’nin hızla artan elektrik ihtiyacının karşılanması için çok önemli bir rol oynamayacaktır. Fakat, bu proje güvenilir, temiz enerji üretim sisteminin bir öncüsü olarak ülke çapında büyük bir rol oynayacağı Sayın Enerji Bakanımız  tarafından  temel atma töreninde açıkça belirtilmiştir. Benzer biyogaz tesisleri  Türkiye genelinde hava kalitesi , yeraltı su kaynaklarının temizliği, ve toprağın korunması için integral bir sistemdir

Entegre tesis tamamlandığında Suluova İlçesi daha yaşanabilir modern bir kent olacak , besicilik sektörü gelişecek , bitkisel üretim , kalite ve verimliliği Türkiye ortalamasının  çok daha üstüne çıkacaktır.

SULUOVA İLÇESİ VE DOLAYI BİOKÜTLE POTANSİYELİ

Türkiye’de sera gazının emisyonu  genelde dört sektörden kaynaklanmaktadır. Tarım sektörü  ve katı  atıklar dört ana sera gazı üreten sektörlerin ikisini oluşturmaktadır.

Türkiye genelinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin katı ve sıvı atıkları herhangi bir işleme tabi olmadan çevreye salınmaktadır. Yeraltı ve yerüstü sularının aşırı kirliliği, toprak kalitesinin bozulması, insan yaşama konforunu etkileyen rahatsız edici kokuların oluşması ve bunun da ötesinde sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Türkiye, gelişmekte, milli geliri artmakta ve nüfusu çoğalmaktadır. Mekanizasyon ve modern tarım modelleri ,kimyasal gübrelerin kullanılması, sulu tarıma geçilmesi tarım alanlarında faaliyetlerin  artmasına neden olmuştur. Suluova İlçe merkezi ve çevresi son 60 yıl içinde tarım sektöründe Türkiye ortalamasının çok üstünde gelişme göstermiştir.

Büyüyen , gelişen Türkiye’nin beslenme alışkanlıkları da değişmekte ve sığır eti  tüketimi hızla artmaktadır. Geçmişte kendi kaynaklarından et ihtiyacının tümünü karşılayan Türkiye yurt dışından et ithal etmek durumunda kalmıştır. Alt yapısı ve hayvancılık faaliyetleri için yetişmiş insan gücünün mevcut olması Suluova İlçesinde  besicilik faaliyetlerini daha da arttırmaktadır.

Suluova İlçe merkezinde 1000 in üzerinde faaliyet göstermekte olan  kapalı ve açık ahırlarda barındırılan büyükbaş hayvanlardan elde edilen katı ve sıvı atıklar başlangıçtan beri Yeşilırmak’ın bir kolu olan Tersakan  Çayı ve arazi sulama kanallarına akıtılarak heba edilmektedir. Kimyasal içerik olarak kıymetli olan bu maddelerden yararlanılmadığı gibi tarım arazileri olumsuz yönde etkilenmekte ve yüzey suları canlıların yaşamayacağı seviyede kirlenmektedir. Yeraltı sularının kirliliği problemin  çözümü bu aşamada gerçekleşse bile çok uzun yıllar devam edecektir.

Suluova İlçe merkezindeki ahırlar yerleşim alanları ile iç içe bulunduğundan ; buralarda oturan insanların sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. Ancak ilçe nüfusunun ekonomik faaliyetleri bu ahırların faaliyetine de bağlıdır. Ahırlar tarım faaliyetlerinin yanı sıra ilçenin ekonomik aktivitelerinin esasını teşkil etmektedir. Mevcut problem ; sığır  yetiştirme potansiyelinden kaynaklanmaktadır. İlave olarak et talebinin artması hayvan yetiştirme isteğini de  artırmaktadır. Bu aktüel durum problemi daha da büyük boyutlara taşımıştır. Aslında problem ; Sigma Mühendislik’in teknolojik çözümü ile problem olmaktan çok biyokütle projeleri için hammadde potansiyeli olma  niteliğindedir.

“Sigma Suluova Biyogaz  Tesisi” insan sağlığını olumsuz etkileyen , yaşam konforunu bozan , bugüne kadar hiç bir şekilde değerlendirilmeyen  atıkların değerlendirilmesi ve çevreye vermiş olduğu zararların önlenmesine ilave olarak elektrik enerjisi ve organik gübre olarak tarım için girdi üreten bir kompleks olacaktır.

Suluova İlçesi sınırları içinde Yeşilırmak’ın kollarından Tersakan Havzası çevresinde mevcut büyükbaş hayvan besiciliği ve ileride geliştirilecek büyükbaş ve kanatlı hayvanların atıkları, kesimhanelerin atık sularının çevreye verdikleri zararları ortadan kaldıracak biyogaz tesisi mutlak çözüm olacaktır. Sigma Suluova Biyogaz Tesisi ilk aşamada Besi Organize Sanayi Bölgesindeki 10,000 büyükbaş hayvan ve 1,000,000 adet yumurta tavuğunun atıklarını hammadde olarak kullanmak üzere boyutlandırılmış ve projelendirilmiştir.

EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’dan 26.10.2011 tarihinde alınan ve 3.12.2059 yılına kadar geçerli olan elektrik üretim lisansı 2 MW gücündedir. Bu tesis Besi Organize Sanayi Bölgesi atıkları ve Kozlu Gıda imalat Sanayi Ticaret ve Taşımacılık A.Ş. tavuk üretim çiftliğinin mevcut tesislerinin çevresel problemlerini ortadan kaldıracaktır. İlçe merkezinde mevcut besi ahırları ile ileride oluşacak ek kapasiteye bağlı olarak çevreyi kirletici unsurların da önlenmesi için genişlemeye müsait projelendirilmiştir.

Sigma Suluova Biyogaz  Tesisi çevre kirliliği problemine entegre çözüm önere- cek biçimde planlanmıştır. Tesis tamamlandığında  çevresel problem çözümü ile ilgili katkılar sağlamasına ilave olarak elektrik enerjisi üretimi yapacaktır. Sistemin proses sonrası atığı yüksek vasıflı organik gübre özelliği taşımaktadır. Sigma Suluova Biyogaz  Tesisi  dizayn boyutları ile Türkiye’de ilklerden olma özelliğinde olup benzer problemlerin çözümü için Türkiye çapında teknolojik örnek teşkil edecektir.

Suluova İlçe merkezinde yılda yaklaşık 40,000 büyükbaş  hayvan beslenmekte olup bu hayvanlar besi dönemleri  sonunda canlı veya ilçedeki mezbahalarda kesimleri yapıldıktan sonra karkas olarak satılmaktadır. İlçe merkezi ve yakın çevre birimleri ile birlikte hayvan mevcudu 50,000 büyükbaşa ulaşmaktadır. Ayrıca Amasya baz alındığında bu sayı 150,000 büyükbaş hayvana ulaşmaktadır. Dolayısıyla biyoenerji ve organik gübreye hammadde olacak potansiyel miktar yıllık 200,000 tonu  Suluova İlçe merkezinde olmakla birlikte il genelinde 500,000 ton / yıl dolayındadır. Mevcut potansiyel organik atığın ekonomik olarak Sigma Suluova Biyogaz Tesisine temini ayrı bir çalışma konusu kapsamındadır. Biyogaz üretimi ile elektrik üretimi yapılmasının sonrası proses atığı organik gübredir. Organik gübre ; kimyevi gübreye göre bugün için % 35 daha ucuz olup toprağa veya bitkiye etkisi ise iki kat daha fazladır. Bugün itibariyle dünya tarımında kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Organik gübre kullanımı gerek Türkiye ve gerekse dünya tarımında yeni bir boyut kazanmaktadır. Türkiye çay üretiminde yenileme sürecine girmiştir.Çay dikim alanları yenilenmekte ve organik gübre ile yetiştirilen çay diğerlerine göre iki kat değerle alıcı bulmaktadır. Bu yaklaşım yaygınlaşacaktır. Sera, bağ , bahçe tarımı  sektörü organik gübre kullanımı için fevkalade istekli davranmaktadır.

Bütün imkanların ve alt yapının var olduğu Suluova İlçesinde organik gübre kullanımında yalnızca arz söz konusudur. İhtiyaç zaten doğal olarak tarım ve hayvancılık ağırlıklı ekonomik faaliyet gösteren bölgede mevcuttur.

Özet olarak ;

Yukarıda  biyokütle olarak hammadde olasılıklarından söz edilmiştir. Ancak hammadde konusunun biyokütle projeleri için birincil öneme haiz olması nedeniyle ayrı bir başlık altında detaylı olarak tanımlanması gerekmektedir.

Her türlü organik atık maddeyi kullanarak enerji üretimi için girişimciler dünyanın her yerinde karmaşık  mühendislik problemlerinin yanı sıra  çevresel etkiler ve güvenli hammadde temini ile ilgili problemlerin çözümleriyle de uğraşmaktadırlar.

IEA ( International Energy Agency)  tarafından hazırlanan Türkiye’de  biyogaz durumu- Anaerobik özümleme esasına göre – Türkiye’de hayvan dışkısını hammadde olarak kullanarak biyogaz üretimi yapacak 2,000  adet endüstriyel tesis  potansiyeli olduğu belirtilmektedir.

1) Büyükbaş Hayvanların Atıkları

Suluova  İlçesinde  değişik dönemlerde hayvan sayısı belirleme çalışmaları yapılmıştır. Hayvan mevcudu istatistik olarak değişik aralıklarla yayınlanmaktadır. Tüm besi ahırlarındaki  hayvanların künyeleri mevcut olup çok güvenli sayım ve takibi yapıla gelmektedir. Tüm bu titiz çalışmalar sonrası 2011 yılı sonu itibariyle Suluova İlçe merkezinde bine yakın çiftliklerde büyükbaş hayvan yetiştirme kapasitesi yaklaşık 40,000 dolayındadır. Kapasite kullanım oranı mevcut piyasa şartları ve mevsimsel olarak büyük sapmalar göstermektedir. Suluova İlçe merkezi için yıllık 200,000 ton sığır dışkısı söz konusudur.

2) Kümes Hayvanlarının Organik Atıkları

Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesinin kuş uçuşu 900 metre doğusunda Kozlu Gıda İmalat Sanayi Ticaret ve taşımacılık A.Ş. yumurta tavuğu üretim tesisi bulunmaktadır. Çiftliğin bir milyon tavuk besleme kapasitesi olup 80 ton / gün tavuk dışkısı oluşmaktadır. Sigma Suluova Biyogaz Tesisi ilk aşamada  söz konusu tavuk üretme çiftliğin organik artıkları ve 10,000 Besi Organize Sanayi Bölgesi büyükbaş hayvan dışkısını hammadde olarak kullanacak  biçimde planlanmıştır.

Merzifon , Gümüşhacıköy ve Suluova İlçelerinde her birinde yaklaşık birer milyon kapasiteli tavuk yetiştirme yatırımı planlamaları vardır. Sigma Mühendislik ekonomik taşıma mesafesinde kurulacak bu çiftliklerin organik atıklarını kabul etmeye ve çevre sorunlarını çözecek önerilerde bulunmaya hazırdır.

3) Mezbahaların Organik Atıkları

Suluova İlçesinde  üç adet mezbaha vardır. Kesim kapasiteleri toplamda 1000 baş olmakla birlikte kapasite kullanımı mevsimsel olarak çok  büyük değişimler göstermektedir.

Kesimhanelerin birçok atığı ekonomik değer taşıdığından değişik endüstri alanlarında kullanılmaktadır. Arta kalan sıvı çevreye problem oluşturmayacak biçimde Sigma Suluova Biyogaz Tesisine hammadde olarak  kabul edilebilir.

4) Tarımsal Atıklar

Hayvansal yetiştirme potansiyelinin yanı sıra bölgede yoğun olarak tarımsal faaliyetlerde de bulunulmaktadır.

Özellikle soğan  tarımının mevsimsel olarak  bol miktarda organik atıkları oluşmaktadır. Benzer şekilde diğer tarımsal ürünlerin atıkları da çevre kirliliği bilincinin gelişmesi ile biyogaz üretimi için hammadde olarak kabul edilebilir. Konu ile ilgili miktar belirleme çalışmaları yoktur. Ancak Sigma Suluova Biyogaz Tesisinin talebi doğrultusunda arzın oluşacağı doğal olarak beklenmelidir.

5) Maya Fabrikası Atıkları

Amasya İli’nde Özmaya Şirketinin Türkiye çapında maya üretimi yapan büyük bir tesisi vardır. Maya fabrikasının organik atıkları biyogaz tesisi için çok uygun hammadde olarak kabul edilebilir.

6) Topluca  Yemek  Yenilen Tesislerin Yemek Artıkları

Suluova  İlçesi ve çevresinde ekonomik  taşıma mesafesinde toplu yemek yenilen tesislerin yemek artıkların biyogaz tesisi için hammadde olarak kullanımı fevkalade  önemlidir. Okul , hastane , askeri birliklerden çıkan yemek atıkları biyogaz tesisine sevki söz konusudur.

7)Mandıra ve süt işleme tesisleri atıkları

Mandıra ve süt işleme tesislerinde ortaya çıkan peynir altı suyu diye adlandırılan atıklar biyogaz üretim potansiyeli yüksek atıklardır.